Kalite Politikamız

ISO 9001Metal ve Sac Konstrüksiyon tasarımı ve imalatı yapmak için geçmiş deneyimlerimizi teknolojik gelişmelerle birleştirerek bu günkü imalat yöntemleri ve kendi bünyemizde bulunan AR-GE ve dizayn çalışmaları ile sektöre ve müşterilerimize katkı yaparak, bu hizmetleri belirlenen hedefler doğrultusunda uygun bir şekilde gerçekleştirmek.

 • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlamak ve cevap vermek,
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun çalışmak,
 • Verilen hizmeti taahhüt edilen standart ve zamanda tamamlamak,
 • Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli iyileşmeyi temel felsefemiz olarak belirlemek,
 • Çalışanların gelişimi için sürekli eğitimler vermek,
 • Takım anlayışı ile çalışmak,

firmamızın Kalite Politikasıdır..

Çevre Politikamız

ISO 14001Faaliyetlerimiz kapsamında; atık yönetiminde geri dönüşüm, doğal kaynakların optimum kullanımı, tehlikeli atık ve diğer atıkların bertarafı, hava, su, toprak kalitesinin korunması ile ilgili yönetim sistemini mevzuatlar çerçevesinde uygulayarak; çevre kirlenmesi ile ilgili gerekli tedbirleri almak, Çevre Yönetim Sistemini sürekli iyileştirerek doğal hayatın dengesini korumak firmamızın Çevre Politikasıdır. Bu bağlamda ISO 14001 şartlarına uygun çalışma sağlanmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

ISO 18001

 • Oluşturduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli iyileştirerek, hem çalışanlarımıza hem de risklerimizden etkilenmesi muhtemel diğer kişilere sağlıklı ve güvenli bir ortamı sağlar ve örnekler teşkil ederiz.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerimiz ile yürürlükteki mevzuatları gözetir, gerekli noktalarda uluslararası boyutlarda çalışmalarımızı koordine ederiz.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarını belirler, faaliyetlerimizden etkilenebilecek kişilerin bu kurallara uyumunu şart koşarız.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerimiz içerisine tüm çalışanlarımızın katılımını sağlayarak, bilgilendirir, eğitir, denetler ve işletmede yüksek bilinç oluşmasını sağlarız. Eğitimler ile bildirim yapar anketler ile geri dönüş yapılmasını sağlarız.
 • Politikamızın ilgili tüm kademedeki kişilere ulaşmasını sağlarız.
 • Zaman içerisindeki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak, politikamızın gerekli esnek yapıya ulaşması ve kurumsal bazda katma değer sağlaması amacıyla sürekli iyileştiririz.

firmamızın İSG Politikasıdır. Bu bağlamda ISO 18001 şartlarına uygun çalışma sağlanmaktadır.