• İnsan ve Çevreye Saygı
  • Müşteri Odaklılık
  • Takım Ruhu
  • Sorumluluk
  • Sürekli İyileştirme
  • Hakkaniyet